Решение на Съда (десети състав) от 9 октомври 2014 г.