Дело C-447/11 P: Решение на Съда (втори състав) от 5 декември 2013 г. — Caffaro Srl, поставено под режим на извънредно управление/Европейска комисия (Обжалване — Картели — Европейски пазар на водороден пероксид и на натриев перборат — Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО — Изчисляване на глобата — Продължителност на нарушението — Погасителна давност — Смекчаващи обстоятелства)