Писмен въпрос E-1568/07 зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Обвинения към британските сили в Ирак за малтретиране на затворници