Писмен въпрос E-6690/10 Seán Kelly (PPE) до Комисията. Търговски отношения на ЕС с Южен Кавказ