Писмен въпрос E-0233/07 зададен от Cristiana Muscardini (UEN) на Комисията. Проекта Галилео