Писмен въпрос E-3105/07 зададен от Ashley Mote (ITS) на Комисията. Защитни мерки при консултация с външни психиатри