Писмен въпрос E-5616/08 зададен от Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) на Комисията. Условията на живот в центровете за задържане на мигранти в Митилена