Регламент (ЕО) № 145/2007 на Комисията от 15 февруари 2007 година за определяне на максимално възстановяване при износ на масло в рамките на постоянен публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 581/2004