Решение на Общия съд (осми състав) от 14 юли 2014 г.