Заключение на генералния адвокат Y. Bot, представено на 28 юли 2016 г.#Marcela Pešková и Jiří Peška срещу Travel Service a.s.#Преюдициално запитване, отправено от Obvodní soud pro Prahu.#Преюдициално запитване — Въздушен транспорт — Регламент (ЕО) № 261/2004 — Член 5, параграф 3 — Обезщетяване на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети — Обхват — Освобождаване от задължението за обезщетяване — Сблъсък на самолет с птица — Понятието „извънредни обстоятелства“ — Понятието „необходими мерки“ за предотвратяване на извънредно обстоятелство или на последиците от такова обстоятелство.#Дело C-315/15. Заключение на генералния адвокат Y. Bot, представено на 28 юли 2016 г.