Писмен въпрос E-2046/07 зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Прекратяване на членството в ООН