2011/50/ЕС: Решение на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета от 15 октомври 2010 година за подписването и временното прилагане на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Грузия, от друга страна