Заключение на генералния адвокат M. Bobek, представено на 28 юли 2016 г.