Писмен въпрос E-3670/07, зададен от Toine Manders (ALDE) на Комисията. Процедура за нарушение по отношение на аптеките, в съответствие с доклада за здравните услуги