Писмен въпрос E-5331/06 зададен от Karin Riis-Jørgensen (ALDE) на Комисията. Допълнително разглеждане на въпрос P-0458/06