Писмен въпрос E-7355/10 Marian Harkin (ALDE) до Комисията. Парламентарни въпроси