Besluit (EU) 2016/991 van de Raad van 9 juni 2016 tot benoeming van een plaatsvervanger van het Comité van de Regio's, voorgedragen door het Koninkrijk Spanje