Nõukogu otsus (EL) 2016/991, 9. juuni 2016, millega nimetatakse ametisse Hispaania Kuningriigi esitatud Regioonide Komitee asendusliige