Писмен въпрос E-001458/11 Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) до Комисията. Детски заведения