Uzasadnienie Rady: Stanowisko Rady (UE) nr 4/2016 w pierwszym czytaniu z myślą o przyjęciu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przenośnych chorób zwierząt i uchylające niektóre akty w obszarze zdrowia zwierząt (prawo o zdrowiu zwierząt)