Padomes paskaidrojuma raksts: Padomes Nostāja (ES) Nr. 4/2016 pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”)