Rådets begrundelse: Rådets førstebehandlingsholdning (EU) nr. 4/2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«)