Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 70/2011 от 1 юли 2011 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП