Решение на Комисията от 14 октомври 2011 година за създаване на Група на национални експерти по въглищата (NCE)