Регламент за изпълнение (ЕС) № 1213/2013 на Комисията от 27 ноември 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци