Заключение по съединени дела на генералния адвокат Jacobs представено на 28 февруари 1991 г.