Писмен въпрос E-006404/11 Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE) до Комисията. Данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията — преразглеждане на Директива 2003/96/ЕО