Писмен въпрос E-5829/08 зададен от Urszula Gacek (PPE-DE) на Комисията. Шенгенски визи и Беларус