Писмен въпрос E-5270/06 зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Планове за спешни мерки при птичи грип