Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Curtea de Conturi – Conturile anuale Consolidate ale Uniunii Europene – Exercițiul Financiar 2012