Регламент (ЕО) № 991/2004 на Съвета от 17 май 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1100/2000 за въвеждане на окончателно антидъмпингово мито по отношение на вноса на силициев карбид с произход от Китайска народна република, от Руската федерация и от Украйна, и за продължаване на ангажимента, приет с Решение 94/202/ЕО на Комисията$