Deċiżjoni tal-Awtorità ta' Sorveljanza tal-EFTA Nru 134/14/COL tas- 26 ta' Marzu 2014 li temenda, għall-95 darba, ir-regoli proċedurali u sostantivi fil-qasam tal-għajnuna mill-istat billi tintroduċi linji gwida ġodda għar-rigward tal-għajnuna mill-istat għall-films u għal xogħlijiet awdjoviżivi oħra. ( “Il-Linji Gwida tal-2014 dwar il-Films u l-Prodotti Awdjoviżivi” )