Oznámenie o začatí antidumpingového konania týkajúceho sa dovozu určitých ťažkých dosiek z nelegovanej ocele alebo ostatnej legovanej ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike