Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych blach grubych ze stali niestopowej lub z pozostałej stali stopowej pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej