Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af visse tykke plader af ulegeret stål eller andre typer legeret stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina