Golnisch/Парламент Определение на председателя на Съда от 29 март 2012 г. # Bruno Gollnisch срещу Европейски парламент. # Обжалване - Обезпечително производство. # Дело C-570/11 P(R). TITJUR