2008 m. kovo 14 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 39/2008, iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis