Vec T-168/16: Žaloba podaná 18. apríla 2016 – Grizzly Tools/Komisia