Lieta T-168/16: Prasība, kas celta 2016. gada 18. aprīlī – Grizzly Tools/Komisija