Резолюция на Европейския парламент относно изменението на климата