Komisjoni määrus (EL) 2016/56, 19. jaanuar 2016, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses rosmariiniekstrakti (E 392) kasutamisega võiderasvades (EMPs kohaldatav tekst)