Писмен въпрос E-1477/08 зададен от Frank Vanhecke (NI) на Комисията. Закон относно фондациите