Kommissionens förordning (EEG) nr 209/77 av den 31 januari 1977 om ändring av förordning (EEG) nr 776/73 om registrering av avtal och om överlämnande av uppgifter inom humlesektorn