Писмен въпрос E-002648/11 Emilie Turunen (Verts/ALE) до Комисията. Спасителни жилетки и средства за плаваемост