Дело F-151/12: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 30 януари 2014 г.  — Ohrgaard/Комисия (Публична служба — Възнаграждение — Надбавка за експатриране — Условие за пребиваване съгласно член 4, параграф 1, буква б) от приложение VII към Правилника — Изпълнение на задължения в международна организация — Понятие — Петмесечен стаж, проведен в Комисията — Изключване)