Писмен въпрос E-010953/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) до Комисията. Търговско споразумение между ЕС и Канада