Писмен въпрос E-2741/07 зададен от Maria Matsouka (PSE) на Комисията. Сериозни въпроси относно практическите аспекти на политиката на гъвкава сигурност (англ. flexicurity), определена в Зелената книга относно осъвременяването на трудовото законодателство