Дело C-361/14 P: Решение на Съда (голям състав) от 14 юни 2016 г. — Европейска комисия/Peter McBride и др. (Обжалване — Мерки по опазване на ресурсите и преструктуриране на сектор рибарство — Искания за увеличаване на свързания с безопасността тонаж — Отмяна от съдилищата на Съюза на първоначалното решение за отхвърляне — Член 266 ДФЕС — Отмяна на акта, послужил като правно основание за приемане на посоченото решение за отхвърляне — Компетентност и правно основание за приемане на нови решения — Отмяна от Общия съд на новите решения за отхвърляне — Принцип на правната сигурност)