Становище на Eвропейския икономически и социален комитет относно „Интеграция на бежанците в ЕС“ (проучвателно становище)