Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 192/1999 zo 17. decembra 1999, ktorým sa mení a dopĺňa protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v rámci špecifických oblastí mimo štyroch slobôd